Mantle of the Expert: van verbeeldend onderzoek tot artistiek product in de kunsteducatie

2nd June 2022

Korte beschrijving
Dit proefschrift vormt de reflectieve output van het doctoraatsonderzoek in de kunsten “MoE 2.0” dat Bob Selderslaghs voerde aan de UA en het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen (2018-2022).

Lange beschrijving
Er is weinig onderzoek gedaan naar hoe je een gezonde balans kunt creëren tussen proces en product in kunsteducatie. Nochtans erkennen onderzoekers, kunstenaars, leraren, lerarenopleiders, leerlingen en publiek de noodzaak van dat evenwicht: zonder een kwaliteitsvol proces bereik je onmogelijk een hoogwaardig product. En een product met een laag of bedenkelijk niveau zullen toeschouwers in het beste geval met de mantel der liefde bedekken als ze een emotionele band hebben met de kunstenaar(s) of als ze weten dat er wel een waardevol (sociaal) proces aan het product voorafging. Het doctoraatsonderzoek “MoE 2.0” exploreert hoe de dramatische onderzoeksbenadering van leren en onderwijzen Mantle of the Expert, een vorm van procesdrama, verrijkt kan worden tot een methodiek in kunsteducatie om non-scripted theaterperformances te creëren met jonge doelgroepen en aldus een evenwicht kan creëren tussen het artistieke proces en product.

Dit proefschrift bevat een bundeling van gecontextualiseerde manuscripten en vormt samen met de kunstinstallatie “PLAY NO PLAY”, de fototentoonstelling “The Experts in the Picture” en vier dramaperformances die plaatsvonden tussen 2019 en 2022 (“De Experten” I, II, III en IV) de reflectieve en artistieke output van het doctoraatsonderzoek in de kunsten dat Bob Selderslaghs voerde aan de Universiteit Antwerpen en het Koninklijk Conservatorium van de AP Hogeschool Antwerpen.

Bob Selderslaghs

Newsletter

Keep up-to-date with the latest news and projects.

Mailing List